Bipolar lidelse

Bipolar lidelse - hva er det? (Helsenorge.no)

Video: "Hva er bipolar lidelse?" (Norsk psykologforening) Om diagnosen, behandlingsalternatver og å sikre best mulig funkjsonsnivå.

Ung med bipolar lidelse​ (Bipolarforeningen)

Hvordan unngår jeg tilbakefall (Helsebiblioteket.no)

Råd til pårørende (Bipolarforeningen)

Bipolare lidingar - Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling (Helsedirektoratet)

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufdir.

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Rettigheter som syk (Helsenorge.no)

Pårørende (Helsenorge.no)

Sist oppdatert 11.07.2023