Depresjon

Kort fortalt: Depresjon​ (NRK Super)

Depresjon (Mental Helse Ungdom)

Lærings- og mestringssenteret ved BUP støtter poliklinikkene i arbeidet med informasjon og opplæring til pårørende. 

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufdir.

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Sist oppdatert 11.07.2023