Informasjon og aktuelle lenker.

Skolevegring/ufrivillig skolefravær

GENERELL INFORMASJON:

Video: "Hva er skolevegring?" (Norsk psykologforening) Psykologspesialist og forsker, Jo Magne Ingul, redegjør for begrepet skolevegring og hva som er lurt å gjøre for foreldre, lærere og andre involverte.  

Skolevegring (Norsk Helseinformatikk)

Tidlig intervensjon ved skolevegring (Utdanningsnytt.no) Fagartikkel skrevet av psykologspesialist Jo Magne Ingul ved RKBU, NTNU og førsteamanuensis Trude Havik ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Standardisert pasientforløp: Bekymringsfullt skolefravær ogalvorlig funksjonstap hos barn og ungdom. Forløpsansvarlig Kari S. Gårdvik​

Opplæringsloven § 9 A (Lovdata)


Sist oppdatert 01.12.2022