Søvnproblemer

Søvnproblemer hos barn (Helsenorge.no)

Behandling av døgnrytmeproblemer hos unge mennesker (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Brosjyre: Sov godt – Gode råd for bedre søvn (helsedirektoratet.no)

Narkolepsi og andre søvntilstander (Helsenorge.no)​

Søvn ved depresjon og angst (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)

Melatoninbehandling av søvnproblemer (Haukeland universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer)​

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

NevSom - Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

Sist oppdatert 11.07.2023