Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser (Rådet for psykisk helse)

Spiseforstyrrelser (Ung.no)

Myten: Spiseforstyrrelser og undervekt (Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS)

Livet med anoreksi. Erfaringer fra mennesker med diagnosen (Folkehelseinstituttet)

Bulimi (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Overspisingslidelse (Interesseorganisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS)

Spiseforstyrrelser ved diabetes (Norsk diabetesforbund) 

Behandling og oppfølging av spiseforstyrrelser (Helsedirektoratet)

Pakkeforløp: Spiseforstyrrelser hos barn og unge under 23 år. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Kari Skulstad Gårdvik (stolav.no)

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (pdf)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Hva med oss? Kurs for par og aleneforeldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Sist oppdatert 01.12.2022