Tourettes syndrom

Hva er Tourettes syndrom (Norsk Tourette forening)

Tourettes syndrom (helsenorge.no)

Tics-kontrollerende trening (Oslo universitetssykehus)

Barnehage / skole (Norsk Tourette Forening)

Kartlegging av "triggere". Tvang, tics, raseri, sinne (Veiledere for lærere)     

Informasjon om Tourettes syndrom for lærere (Oslo universitetssykehus)

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen (Statped)

Brosjyre: For medelever (Norsk Tourette Forening)

Lærings- og mestringssenteret ved BUP arrangerer jevnlige kurs for pårørende til barn og unge med tourette syndrom. Her får du informasjon om diagnosen, behandling, samarbeidet mellom hjem og skole, og erfaringer fra andre pårørende.​​

Dagskurs: Tourettes Syndrom, lærings- og mestringskurs - St. Olavs hospital (stolav.no)

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat. ​

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Pårørende (Helsenorge.no)

Sist oppdatert 11.07.2023