Tvangslidelser - OCD

Tvangslidelser, OCD hos barn og unge (NHI.no, Norsk Helseinformatikk)

Tvangslidelser (OCD) hos barn - intervju med psykiater (NHI.no, Norsk Helseinformatikk)

Film: Tvangstanker og ritualer - samtaler om OCD (Helsefilm.no) 

Tema - Psykisk helse: Tvangstanker (NRK SUPER, nrk.no)

Tvangslidelser hos barn og ungdom (Behandlingsprogram, Barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital)

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufetat.

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjonsbrosjyre om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Rettigheter som syk (Helsenorge.no)

Pårørende (Helsenorge.no)

Sist oppdatert 11.07.2023