En husrekke

Poliklinikk Orkanger

Poliklinikk Orkanger er en del av Seksjon Heimdal og gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Orkdalsregionen med kommunene Hitra, Frøya, Orkland, Heim, Oppdal, Rennebu, Skaun og Rindal.  Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m. De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, ADHD, traumelidelser, spiseforstyrrelser og annet. St. Olav hospital er et Grønt sykehus, og BUP poliklinikk Orkanger ønsker å oppfordre pasienter og pårørende til å reise miljøvennlig dersom det er mulig. Se informasjon om kollektivtransport under Praktisk informasjon.

Seksjonsleder: Daniel L. Jonassen

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

St. Olavs hospital HF

BUP poliklinikk Orkanger

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Veileder ved henvisning til BUP.pdf

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved poliklinikk Orkanger kan du på dagtid i hverdager ta direkte kontakt med oss og avtale time for øyeblikkelig hjelp. Poliklinikk Orkanger er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30.

  • Poliklinikk Orkanger tlf. 72 82 94 50.

Er du ikke i utredning/behandling ved poliklinikk Orkanger og er i behov for øyeblikkelig hjelp, skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.

  • Ambulant akutteam, vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30 mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
  • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP poliklinikk Orkanger
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen ligger i 1. etg. Vi disponerer areal og rom i flere etasjer.

Sjukehusvegen 5

Sjukehusvegen 5

7300 ORKANGER

Praktisk informasjon

Tilgjengelig kollektivtransport (AtB) via holdeplassene:

  • Rundhaugen (serves av rute 310 og 460)
  • Orkdal sjukehus (rute 470, 320 og 421)

Begge holdeplasser ligger i umiddelbar nærhet til sykehuset.

Buss

Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. 
For mer informasjon om rutetider:

Parkeringsplasser

Sykehuset har gratis parkeringsplasser.  Antall p-plasser er begrenset så ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil.