Fotografi: hovedinngang

Lianvatnet skole

Skolens oppgave er å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til pasienter som er innlagt ved avdelingen, pedagogisk utredning, samarbeid og rådgivning til nærskolen før og etter innleggelse. Elevene ved skolen er alle pasienter ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Rektor: Jørn Indergård

BUP og skolen er gjensidig avhengig av et nært samarbeid. Dette ivaretas administrativt gjennom regelmessige samarbeidsmøter mellom avdelingens ledelse og skolens ledelse. Det faglige samarbeid ivaretas gjennom pasientrelaterte kontaktmøter mellom de aktuelle enhetene og skolen. 

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Trondheim kommune
Lianvatnet skole
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested


Vådanveien 47, Lian

Vådanveien 47

7024 Trondheim

Praktisk informasjon

Parkering:

Ved BUP Seksjon Lian er det gode parkeringsmuligheter dersom du reiser med bil. Det er fortiden ingen parkeringsavgift eller behov for parkeringsbevis.

Ved Haukåsen friluftsbarnehage og administrasjonsbygget til BUP Seksjon Lian (Bygg 63) finner du en stor parkeringsplass. Lengre opp ved Lianvatnet skole og Akuttenheten (bygg 49) er det også en større parkeringsplass det er mulig å benytte.

Buss:

Nærmeste bussholdeplass er Ola Setroms veg. Fra denne holdeplassen tar det ca. 12 minutter å gå til BUP Seksjon Lian. Følgende busser kjører pr. mars 2023 forbi Ola Setroms veg: 11, 50, 52, 53, 108.

Fra bussholdeplassen Dalgård tar det ca. 17 minutter å gå til BUP Seksjon Lian. Her kjører buss 11, 50, 52, 108 og 53 forbi pr. mars 2023.