Poliklinikk Lian

Poliklinikk Lian er en del av Seksjon Lian og består av tjenestene Ambulant akutt-team (AAT), Dialektisk atferdsterapi (DBT), Intensivt dagtilbud for spiseforstyrrelser (IDS) og FACT-ung.

Seksjonsleder: p.t. Gjertrud Kvalstad

Ambulant akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for barn og ungdom under 18 år. 

Vårt mål er å raskt avklare hva barnet/ungdommen og familien trenger hjelp med, og på hvilken måte. Vi kan gi individuelt tilpasset behandling i akutt fase av den psykiske krisen. Vi sørger også for å henvise videre til riktig behandlingstilbud som kan følge opp etter at den akutte krisen er over.

Teamet jobber tverrfaglig, og består av bl.a. lege, psykolog, sykepleier, vernepleier og familieterapeut. De fleste har videre- eller spesialistutdanning innen fagfeltet.

Vi holder til i egne lokaler i Vådanvegen 61 på Lian. Det er ekspedisjon og venteareal i første etasje, samtalerom og kontorer i andre etasje. De fleste som trenger hjelp av oss møter opp hos oss, men vi har også mulighet til å møte dere andre steder, for eksempel hjemme eller på skolen. 

Henvisning

Lege eller psykolog i kommunehelsetjenesten, andre avdelinger på sykehuset og barneverntjenesten kan henvise til oss.

BUP ved St. Olavs hospital tilbyr DBT-behandling for unge mellom 12-18 år. DBT er utviklet for hjelpe mennesker med sviktende ferdigheter i å regulere følelser, atferd og mellommenneskelige relasjoner. 

Henvisning

Allmennpoliklinikken vil sende intern henvisning til poliklinikk Lian for DBT-behandling.

DBT-tilbudet

DBT-tilbudet v/BUP er intensivt og varer 18 uker. Det krever stor forpliktelse fra de som deltar, bl.a. daglige registreringsark og ukentlige hjemmeoppgaver. Behandlingen har i tillegg flere behandlingskanaler: individualsamtaler og ferdighetstreningsgruppe (med foreldre/foresatt) en dag i uka, telefonkonsultasjon med behandler etter kontortid, og familieterapi ved behov.

DBT tar sikte på å erstatte problematferd med ferdigheter gjennom praktiske øvelser, rollespill og oppgaver i løpet av de 18 ukene.  Under er en oversikt over hvordan de aktuelle ferdighetene er organisert i ulike moduler. Hver modul er rettet mot et problemområde med fokus på spesifikke ferdigheter som skal kunne øke mestring, redusere symptomer og erstatte dysfunksjonell atferd:

1. Trene fokusert oppmerksomhet (mindfulness)

2. Å holde ut

3. Følelsesregulering

4. Mellommenneskelige ferdigheter.

5. Å finne Mellomtingen.

Ungdommene i DBT har ferdighetsgruppe hver onsdag fra kl. 13.30-15.30 i en periode over 18 uker. Det betyr at ungdommene får skolefravær av helsemessige grunner og at foresatte/foreldre blir fraværende fra jobb. Vi oppfordrer ungdommer, foresatte/foreldre og skole til å komme i en dialog omkring dette fraværet, hva det vil bety og hvordan man eventuelt kan kompensere for dette.

Mer informasjon finnes på: Dialektisk atferdsterapi (DBT) - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (uio.no)

Intensiv dagbehandling tilbyr intensivert poliklinisk familiebehandling av spiseforstyrrelser. Vi holder til i egne lokaler i Vådanvegen 51 på Lian. 

Hver familie er tilknyttet eget behandlingsteam og opprettholder underveis et tett samarbeid med henvisende poliklinikk. 

Behandlingen gjennomføres blant annet i henhold til FBT- prinsipper, med fokus på måltidsstøtte og ernæring, foreldreveiledning, familiesamtaler, foreldresamtaler og individualsamtaler.

Behandlingsperioden varer inntil fire uker. Enheten har kapasitet til inntil tre familier om gangen. Åpningstid er 08:15-15:30 fra mandag til torsdag, og 08:15-13:00 på fredag.

Hver familie har tilgang på eget rom med bad.

Henvisning

Allmennpoliklinikken vil sende intern henvisning til poliklinikk Lian for intensiv dagbehandling.

Målgruppe

Barn og ungdom med spiseforstyrrelser som har behov for intensivert familiebehandling etter oppstart/forsøkt behandling i lokal BUP poliklinikk. Tilbudet forutsetter aktiv deltakelse av involverte foreldre.

Innhold i behandlingen

Vi tilbyr behandling ut fra FBT-modellen (familiebasert terapi for spiseforstyrrelser), som nasjonale retningslinjer anbefaler ved behandling av spiseforstyrrelse hos barn og ungdom.

Behandlingsmål

 • Styrke og støtte foreldres foreldrekompetanse i møte med spiseforstyrrelsen
 • Måltidsstøtte/veiledning
 • Reduksjon av undervekt
 • Redusere opprettholdende spiseforstyrrelsesatferd og fremme normalitet i måltider

Vi gjennomfører familiesamtaler med fokus på spiseforstyrrelsens innflytelse på familiesamspillet.

Somatisk undersøkelse ved innkomst og ved behov, samt ukentlige vektkontroller.

Familiene spiser tre måltider i avdeling; frokost kl. 08:30, lunsj kl. 11:15 og middag 14:30. Foreldrene har ansvar for måltidene. Personalet er tilstede under tilberedning og måltid, frokost og middag. Middag i enheten tirsdag og onsdag. Resterende måltider planlegges og utføres hjemme. Foreldrene følger opp hviletid etter måltidene ved behov.

Supplerende behandlingstilbud

Alle ungdommer som mottar dagbehandling hos oss har rett på tilpasset skoletilbud. Vi samarbeider med Lianvatnet skole som tilbyr et begrenset skoletilbud, samt har mulighet til å opprette samarbeid med nærskole. 

"Flexible Assertive Community Treatment" forkortet FACT-ung, er et samarbeid mellom Trondheim kommune v/Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge og St. Olavs hospital v/BUP Lian. Teamet består av ansatte fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Målgruppe

Teamet tilbyr tjenester til ungdom mellom 12 - 24 med langvarige og sammensatte psykiske vansker som fører til alvorlige funksjonstap. Ungdom tas ikke inn i teamet etter fylte 18 år. Tilbudet rettes mot ungdom som ikke i tilstrekkelig grad nytttigjør seg tradisjonelle polikliniske tilbud. Tjenester til ungdommmen innebærer både direkte arbeid med ungdommen selv, samt eventuelle øvrige tiltak inn mot familie/foresatte og systemene rundt ungdommen der nødvendig. 

Et kriterium er at øvrige aktuelle tilbud er forsøkt, eller at det foreligger grunn til å vurdere andre tiltak som åpenbart uhensiktsmessige.

Henvisning

Henvisninger kan komme fra helsepersonell med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. Henvisninger kan også sendes via leder for Helse- og velferdskontor 0-18 i kommunen (HVK 0-18). 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP poliklinikk Lian
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøkende kan henvende seg til ekspedisjonen som ligger i 1. etg.

Vådanvegen 61, Lian

Vådanvegen 61

7024 Trondheim

Praktisk informasjon

Parkering:

Ved BUP Seksjon Lian er det gode parkeringsmuligheter dersom du reiser med bil. Det er fortiden ingen parkeringsavgift eller behov for parkeringsbevis.

Ved Haukåsen friluftsbarnehage og administrasjonsbygget til BUP Seksjon Lian (Bygg 63) finner du en stor parkeringsplass. Lengre opp ved Lianvatnet skole og Akuttenheten (bygg 49) er det også en større parkeringsplass det er mulig å benytte.

Buss:

Nærmeste bussholdeplass er Ola Setroms veg. Fra denne holdeplassen tar det ca. 12 minutter å gå til BUP Seksjon Lian. Følgende busser kjører pr. mars 2023 forbi Ola Setroms veg: 11, 50, 52, 53, 108.

Fra bussholdeplassen Dalgård tar det ca. 17 minutter å gå til BUP Seksjon Lian. Her kjører buss 11, 50, 52, 108 og 53 forbi pr. mars 2023.