En bygning med glassvinduer

BUP ved Barne- og ungdomsklinikken

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Barne- og ungdomsklinikken forkortes gjerne BUP BUK eller BUP Kvinne-barn. Enheten skal bistå i utredning og behandling av barn og unge opp til 18 år der det er nødvendig med et nært samarbeid mellom BUP og barnemedisin eller andre fagfelt i sykehuset.

Seksjonsleder: Siri Fagerholt Aas

Vi mottar henvisninger fra leger ved St. Olavs hospital.

Behandlerteamet har variert og bred kompetanse og består av  leger/barne- og ungdomspsykiatere, psykologer/psykologspesialister, BUP BUK har egen sekretærtjeneste.

Vi tar imot psykologstudenter i hovedpraksis og tilbyr hospitering for andre studenter og helsepersonell som utdanner seg innen barne- og ungdomspsykiatrisk arbeid.

Et eget BUP-tilbud for barn og unge i somatiske avdelinger ved St. Olav ble etablert i 2003. BUP BUK er lokalisert på Kvinne-barnsenteret sammen med somatiske behandlingstilbud for barn innen pediatri, barnekirurgi og barneortopedi. Vi er organisert på linje med andre BUP-seksjoner under Psykisk Helse i St. Olavs hospital.

Det overordnede mål med vårt arbeid er å bidra til et helhetlig behandlingstilbud og å sikre en integrert forståelse av somatiske og psykososiale aspekter ved sykdom hos barn og ungdom. Vi ønsker å bidra til god mestring av sykdom og å forebygge negative følger av sykdommen for barnet og deres familier. 

• Psykologiske/psykiatriske vurderinger av inneliggende pasienter
• Deltakelse i planlagte tverrfaglige utredninger av sammensatte tilstander
• Drøftinger, konsultasjoner og veiledning til helsepersonell om psykologiske tema generelt og 
• Behandlings- og støttesamtaler til pasienter og deres foresatte, etter henvisning fra sykehusets leger.

Barn i alderen 0-18 år som er inneliggende på sykehuset, eller barn som følges opp poliklinisk ved St. Olavs hospital.

Vi følge opp barn, ungdom og familier ved poliklinisk behandling eller som konsultativ tjeneste overfor sykehusavdelinger og medisinsk behandlingspersonale.

BUP har ingen sengepost/behandlingsplasser i Kvinne- Barn-senteret.

Minimum en fagperson er tilgjengelig på hverdager innenfor denne arbeidstida for å ivareta øyeblikkelige hjelpebehov.

Vi bidrar indirekte i mange av sykehusets pasientsaker ved å være tilgjengelig for veiledning og konsultasjon.


Vi kan, etter henvisning for ”internt tilsyn”, oppsøke pasienter på sykehusavdelinger for å vurdere behov for støtte til psykisk mestring av sin situasjon. Dette kan føre til videre oppfølging fra BUP-teamet ved sykehuset, i noen tilfeller også til videre henvisning til andre seksjoner av BUP-klinikk.

 • En slik arbeidsform betegnes som konsult-liason tjenester (CL-tjenester) og eksisterer ved flere store sykehus.
 • Vi har noen spesialfunksjoner knyttet til sykehusets funksjoner/målgrupper.
- I det tverrfaglige lavterskeltilbudet ved St. Olav for mottak av vold- og overgrepsutsatte barn og ungdom har BUP BUK et delansvar.
 • Vi tar også imot henvisninger fra Barselavdeling og – poliklinikk der henviste kan være over 18 år (altså støtte til foreldrene). Dette i motsetning til BUP-klinikk for øvrig, som har en øvre aldersgrense på 18 år.

Vi samarbeider tett med leger og andre yrkesgrupper ved sykehuset, i utredning og behandling av barn og ungdom. I tillegg til de barnemedisinske- og kirurgiske avdelingene, er Smertesenteret og CL-tjenesten for voksne naturlige samarbeidspartnere for oss.

Vi samarbeider også ved behov med andre BUP-enheter, både i Sør-Trøndelag og i andre deler av landet, med helsetjenestene i kommunene og med førskole og skole på sykehuset og i tilsvarende i kommunene pasientene hører hjemme i.

Vårt arbeid bygger på en ”bio-psyko-sosial” modell for forståelse av sykdomsutvikling og tilfriskning. Det er et samspill mellom:

 • barnets biologiske/kroppslige tilstand
 • hvordan barnet oppfatter, forstår og mestrer sin situasjon, med de belastninger som sykdom og en sykehusinnleggelse innebærer og
 • hvilken sosial støtte eller sosial belastning barnet opplever.

Det er vesentlig å vite at sykehusinnleggelse ved alvorlig sykdom hos barn, kan innebære en betydelig stressbelastning også for foreldre og søsken.
Ofte blir kartlegging av disponerende, utløsende, vedlikeholdende og helbredende faktorer et utgangspunkt for å forstå og finne gode muligheter for mestring. Vi tar i bruk et vidt spenn av behandlingsmetoder og –verktøy uten å være avgrenset av én bestemt behandlingstradisjon.

CL-tjenester for barn er et relativt nytt arbeidsfelt i Norge.  Det er behov for forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle arbeidsmetoder. Helhetlig forståelse og behandling av behandling av kroniske smertetilstander, kronisk utmattelse og post traumatisk stress (PTSD) har vært satsningsområder for vår interne kompetanseutvikling.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Intern vakttelefon: 72 57 46 10

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP ved Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje: Oppmøte for pasienter og pårørende, venterom for Barn poliklinikk.

3. etasje: Kontorer

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Praktisk informasjon

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital