En bygning med gangvei

Poliklinikk Elgeseter

Poliklinikk Elgeseter er en del av Seksjon Øya og gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende bydel Østbyen i Trondheim kommune. Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m. De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, ADHD, traumelidelser, spiseforstyrrelser og annet.

Seksjonsleder: Anne Martha Skauge

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

St. Olavs hospital HF

BUP Poliklinikk Nidarø

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Er du allerede i utredning og/eller behandling ved poliklinikk Nidarø kan du på dagtid i hverdager ta direkte kontakt med oss og avtale time for øyeblikkelig hjelp. Poliklinikk Nidarø er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30.

  • Poliklinikk Nidarø tlf. 72 82 20 40.

Er du ikke i utredning/behandling ved poliklinikk Nidarø og er i behov for øyeblikkelig hjelp skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til Seksjon Lian for vurdering til Ambulant akutteam (AAT) og/eller til innleggelse ved Akuttenheten.

  • Ambulant akutteam, vakttelefon hverdag fra kl. 08.00 - 15.30 mobil 481 52 819 eller 908 29 142.
  • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mobil 414 75 707

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP poliklinikk Elgeseter
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen ligger i 1. etasje. Vi disponerer areal og rom i flere etasjer.

Klostergata 46

Klostergata 46

Praktisk informasjon

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital