En sykkel parkert utenfor en bygning

Poliklinikk Røros

Poliklinikk Røros er en del av Seksjon Øya gir et tilbud for barn, ungdom og deres familier tilhørende Midtre Gauldal, Holtålen, Røros og Tydal. Tilbudet består av ulike typer tverrfaglig utredning- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstanser, skole og barnehage m.m.  De vanligste tilstandene som vi behandler er: angst, depresjon, ADHD, traumelidelser, spiseforstyrrelser og annet.

Seksjonsleder: Vegar Dahl

Lege, psykolog, helsesøster, Barne- og familietjeneste, PPT og barnevern kan henvise barn og unge til BUP. Alle henvisninger skal være vurdert og underskrevet av lege, psykolog eller barnevernsleder, og det skal brukes et eget henvisningsskjema som sendes til:

St. Olavs hospital HF

BUP Poliklinikk Røros

Postboks 3250 Torgarden

7006 TRONDHEIM

Veileder ved henvisning til BUP.pdf

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal fastlege eller legevakt kontaktes. De vil etter vurdering henvise videre til poliklinikk Røros.

Poliklinikk Røros er åpen i hverdager fra kl. 08.00 - 15.30. Utover åpningstiden ivaretas tjenesten ved Akuttenheten v/Seksjon Lian.

  • Poliklinikk Røros, mob. 993 24 000
  • Akuttenheten, tlf. 72 82 27 80 eller mob. 414 75 707.

Kontakt

Telefon

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
BUP Poliklinikk Røros
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Benytt hovedinngang A eller C. Ekspedisjonen og våre rom/arealer ligger i 2. etg.

 Tollef Bredalsvei 13, Røros

Tollef Bredals vei 13

7374 Røros