Enhet for psykisk helse i somatikken

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Enhet for psykisk helse i somatikken,  Klinikk psykisk helsevern – akutt, eldre, barn og unge postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

PET senter, 2. etg, Ragnhilds gate 15, 7030 Trondheim

PET-senteret

Ragnhilds gate 15

7030 Trondheim