FACT PSYKOSE øst

Avdeling for psykose og rehabilitering har to ambulante psykoseteam. FACT PSYKOSE ØST med Synnøve Reitan som leder. Teamet har ansatte og pasienter fra tidligere PART. FACT PSYKOSE VEST med Kristoffer Staveli som leder. Teamet har ansatte og pasienter fra tidligere ART og ACT.  Teamene samlokaliseres i 2104-bygget på Østmarka i løpet av høsten 2023.

FACT modellen er en videreutvikling av ACT (Assertive Community Treatment) til Fleksibel ACT. Hensikten med Fleksibel ACT er å tilby pasientene mer kontinuitet i behandlingen ved å beholde pasientene lenger og kunne veksle mellom intensiv ACT oppfølging der hele teamet er involvert i behandlingen, og lavfrekvent oppfølging med en behandler fra teamet.

FACT psykose er for pasienter med psykoselidelser. 

For å få et tilbud i teamene må det være psykoselidelse og tilleggsproblematikk (dårlig fungering/langvarig funksjonssvikt) og der annen (kommunal og/eller poliklinisk) oppfølging ikke er hensiktsmessig og/eller tilstrekkelig.

FACT teamene er samhandlingsteam, med 3 kommunale stillinger tilknyttet hvert team. Vi samarbeider tett med øvrige kommunale tjenester, med mål om at pasienter skal få hjelp på lavest mulig omsorgsnivå.

 

FACT teamene vil fortsette med det ART, ACT og PART har gjort tidligere: å støtte pasienten i sine bedringsprosesser ved å tilby trygge og stabile relasjoner, arbeide med rehabilitering gjennom både samtaler og annen støtte, bistand til å knytte kontakter i aktiviteter/arbeid, følge med sykdomsutvikling og oppfølging av medisinering. FACT teamene jobber tverrfaglig, og behandlingen organiseres gjennom daglige tavlemøter der aktuelle problemstillinger drøftes.

 

Henvisning til FACT-teamene.

De to FACT teamene har felles inntaksmøter, en trenger derfor ikke stile søknaden til et av teamene. Dette vil bidra til at det blir en vei inn og enklere for de som henviser pasienter til ambulant oppfølging.

Frem til Helseplattformen implementeres sendes henvisninger til «henvisninger og søknader – psykose-rehab. PART» eller «henvisninger til Tiller ACT-team» som tidligere. 


Kontakt

Telefon

FACT Psykose Øst:

+47 94137109
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

FACT Psykose Vest:

+47 95336777
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St Olavs hospital HF FACT PSYKOSE, Avdeling for psykose og rehabilitering  Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i Østmarkveien 29C, i 2. etg i et bygg som kalles 2102

Gå/ kjør inn Østmarkveien. Ta til høyre ved låven og til høyre igjen etter rundkjøring. Bygget er lysebrunt og ligger på din høyre side.

Ring oss om du ikke finner frem.

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT