Spesialpost 3, Utredningspost for nysyke

Spesialpost 3 tilbyr utredning og behandling av unge voksne der det er mistanke om psykoselidelser, både med og uten et samtidig rusproblem. Posten har 11 sengeplasser for pasienter som har behov for døgnbasert behandling. Regional enhet for psykiatri, utviklingshemming og autisme(RPUA) har tre sengeplasser lokalisert i en egen enhet i tilknytning til Spesialpost 3.

Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan henvise til Spesialpost 3. De fleste henvisningene kommer fra akuttseksjonen og andre avdelinger i klinikk psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital. Henvisninger blir vurdert og behandlet i et ukentlig inntaksteam.

Spesialpost 3 tilbyr individuell behandling og oppfølging. Ved innleggelse blir det opprettet et tverrfaglig behandlingsteam. Alle pasientene har en psykiater, eller psykologspesialist i teamet. Det utarbeides en individuell behandlings- og pasientplan. Behandlingstilbudet vil blant annet innebære faste samtaler med behandler og miljøkontakter, somatisk undersøkelse, vurdering av medikamentell behandling samt miljøterapeutiske tiltak (tilpassede individuelle - og gruppeaktiviteter etter ønsker og behov). 

Hovedmål for oppholdet vil være en helhetlig tilnærming som innebærer utredning, relevant behandling og støtte til økt mestring av egen livssituasjon. Under oppholdet møter pasientene ulike yrkesgrupper som helsefagarbeidere/hjelpepleiere, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, sosionom og kokk i tillegg til behandlere.

Spesialpost 3 har et utstrakt samarbeid med andre enheter i St. Olavs hospital, samt med kommunale instanser. Å etablere et godt samarbeid med pårørende etterstrebes. Sosionomen er barneansvarlig og skal fokusere på barn under 18 år som pårørende.

Pasienter kan legges inn frivillig eller under tvang jfr. lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Varighet på oppholdet vil vanligvis variere fra noen uker til flere måneder.

Informasjon om Spesialpost 3

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Spesialpost 3, Utredningspost for nysyke, Avdeling for psykose og rehabilitering Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 31, 7040 Trondheim