Spesialpost 6

Spesialpost 6 er en lukket avdeling med 15 sengeplasser for pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Posten gir tilbud til pasienter som trenger utredning og behandling ut over den akutte fasen.

Majoriteten av pasientene på post 6 har en lidelse innen schizofreni-spekteret eller alvorlig affektiv lidelse. Vi har også en del pasienter med dobbeltdiagnose problematikk, med hovedvekt på rus/psykose. Pasientene her er enten frivillig innlagt eller innlagt på tvang. Vi har også pasienter som er dømt til behandling.

 
Posten tilbyr individuell behandling og oppfølging. Det innebærer blant annet samtaler med behandler og miljøkontakter, medikamentell behandling, samt tilrettelagte individuelle - og gruppeaktiviteter. Vi organiserer videre oppfølging og hjelp etter utskrivelse. Hovedmål for behandlingen er å oppnå bedre livskvalitet og et mest mulig meningsfylt og selvstendig liv.


Posten har et utstrakt samarbeid med andre enheter innen St. Olavs hospital, og med kommunale instanser. Samarbeid med pårørende tilstrebes, og posten har egne barneansvarlige som skal fokusere på barn under 18 år som pårørende

Både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan henvise til Spesialpost 6. Pasienter som klarer seg med rammene som tilbys ved innleggelse på DPS, vil ikke få et tilbud på Spesialpost 6.

Kontakt

Telefon

Seksjonsleder: Tor Egil Ingebrigtsen Tlf.: 72823076/ 92847061

Postadresse

St. Olavs hospital HF Spesialpost 6, Avdeling for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon  Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkveien 43
7040 TRONDHEIM