Foto av inngangsparti Sikkerhetsbygget

Avdeling for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri

Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri yter nasjonale, regionale og lokale spesialiserte tjenester til psykisk helsevern, rettsvesen og kriminalomsorg. I tillegg drives forskning og fagutvikling på de samme områdene. Klikk på underliggende enheter for å lese mer om våre tilbud og virksomhet.

Kontakt

Kontakt oss om rettspsykiatrisk observasjon

Digipost
Sikker sending for henvendelse om rettspsykiatrisk døgnobservasjon etter strpl § 167 til Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Slik finner du fram

Oppmøtested

Østmarkvegen 35

En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka

​Bussene i Trondheim kjøres av AtB. Bruk reiseplanleggeren eller appen AtB Reise for å se holdeplasser og rutetider.

Kurs og møter

  • Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
    Gruppetilbudet heter SMIL (Styrket Mestring i Livet) og er et forebyggende lærings- og mestringstilbud for barn - og unge som har foreldre med psykiske helseutfordinger eller rusrelaterte problemer
    Gruppetilbud til barn som har foreldre med psykiske helseutfordringer
    Alltid tilgjengelig

Det finnes hjelp

Lavterskeltilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.
Les mer om tilbudet her.
Tekst hvor det står "Det finnes hjelp".