Sikkerhetsbygget med inngangsparti

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Forskning og fagutvikling innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Midt-Norge er lokalisert i sikkerhetsbygget.  

Senteret får sitt oppdragsbrev fra Helsedirektoratet gjennom Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital fungerer som vertskap for senteret.

Kompetansesenteret har ansvar for undervisning, forskning og fagutvikling innenfor tre likestilte fagområder: sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri.

Kompetansesenteret jobber i et tverrfaglig miljø og består av medarbeidere fra ulike faggrupper med høy kompetanse innen sine fagfelt.

Senteret er en del av et kompetansesenternettverk med tilsvarende sentra i Helse Sør/Øst, Helse Vest og Helse Nord - forkortes under navnet SIFER

Les mer på www.sifer.no

 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested