Dom til tvungen omsorg

Dom til tvungen omsorg er en strafferettslig reaksjon som kan idømmes personer som er uten skyldevne (utilregnelig) grunnet høygradig psykisk utviklingshemming (eller kognitiv og adaptativ fungering tilsvarende dette), samt har begått alvorlige lovbrudd.

Straffeloven §63 og Forskriften om dom til tvungen omsorg gir ytterligere beskrivelser av hvem som kan idømmes tvungen omsorg, og hvordan særreaksjonen gjennomføres.

Alle som dømmes til tvungen omsorg blir overført til SFTO sin sengepost, post F, for utredning/kartlegging. I samarbeid med den dømtes hjemkommune blir det bygd opp et bo- og omsorgstiltak hvor den dømte skal gjennomføre dommen. Alle saker med tvungen omsorg tas opp i retten hvert tredje år, hvor gjentakelsesfare vurderes og dommen enten videreføres for tre nye år eller går til opphør.

SFTO har et ambulerende fagteam med psykiater, psykologer og fagrådgivere som driver veiledning og rådgivning overfor bo- og omsorgstiltakene lokalt og det er SFTO som har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for alle som gjennomfører særreaksjonsdommen tvungen omsorg.


Sist oppdatert 11.01.2023