Judisiell observasjon

Psykisk utviklingshemmede kan ha opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, avdeling Brøset ved St. Olavs Hospital HF for at det skal gjennomføres en judisiell undersøkelse etter Straffeprosessloven § 167.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan anvendes for gjennomføring av judisielle undersøkelser, og hvor det skal avklares om og i hvilken grad den tiltalte er psykisk utviklingshemmet. Det vanlige er at problemstillingen fremmes fra enten påtalemyndighet eller retten, og et opphold ved Sentral fagenhet kan avtales som følge av dette og i samarbeid med de rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige.

Observasjonsperioden ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg foregår i tett samarbeid med de rettspsykiatrisk sakkyndige. Dette vil si at Sentral fagenhet utfører konkrete utredninger/observasjoner på oppdrag fra de sakkyndige og at det er de rettsoppnevnte sakkyndige som tar stilling til og konkluderer i tråd med mandatet fra retten.

​Mot slutten av et opphold etter Straffeprosessloven § 167 vil det avholdes et oppsummeringsmøte mellom Sentral fagenhet for tvungen omsorg og de rettsoppnevnte sakkyndige, hvor Fagenhetens observasjoner og utredninger presenteres og drøftes. Det er de rettsoppnevnte sakkyndige som konkluderer.

Sist oppdatert 11.01.2023