Ressurser

På denne siden finner du informasjon om hjelpeverktøy, lenker til relevante nettsider, forskningsstoff mm som kan være nyttig.

ARMIDILO-S

Armidilo-S er en forkortelse for Assessment of Risk and Manageability for Individuals with Developmental and Intellectual Limitations who Offend Sexually (ARMIDILO-S). ARMIDILO-S er et risikovurderingsinstrument til bruk for kartlegging og håndtering av personer med læringsvansker og deres miljø. ARMIDILO-S er utviklet spesifikt for å bistå fagpersoner med å identifisere atferd som øker risiko for seksuelt krenkende atferd. Evalueringer har vist at instrumentet også kan benyttes ved risikovurdering av generell vold (hos personer i målgruppen), med andre ord ved vold, trusler om vold og ildspåsettelse.

Armidilo-S manual

Skåring Armidilo-S

Sist oppdatert 18.01.2023