Varetektssurrogat

Psykisk utviklingshemmede kan ha opphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Avdeling for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital HF som alternativ til varetekt i fengsel. Retten må spesifisere dette i sin kjennelse etter Straffeprosessloven § 188.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg kan bli brukt som alternativ til varetektsfengsling dersom kriteriene i Straffeprosessloven § 188 er fylt. Det vil si at dersom den tiltalte har, eller det er mistanke om, en psykisk utviklingshemming, kan Fagenhetens døgnavdeling brukes som alternativt varetektsopphold.

Det vanlige er at problemstillingen blir fremmet av enten påtalemyndighet eller forsvarer (eventuelt hjemkommunen til den tiltalte) og at det blir sendt en henvisning herfra til Fagenheten.

Det er alltid en rettslig kjennelse etter Straffeprosessloven § 188 som ligger til grunn for oppholdet ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg.

​​Et varetektsopphold ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg forløper som et hvilket som helst annet opphold, det vil si at det er de vanlige aktiviteter som blir utført(døgnrytme, dagaktiviteter, måltider og så videre), dog uten at det blir gjort utredninger eller behandling ut over det som er nødvendig.
Sist oppdatert 11.01.2023