Nidaros DPS, Ambulant akutt-team (AAT)

AAT er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om akutt psykisk helsehjelp for personer over 18 år. Det finnes to team i Trondheim. AAT Nidaros DPS sitt ansvarsområde er Trondheim sentrum og østlige deler av Trondheim, samt kommunene på Fosen, Malvik, Selbu og Tydal.

Vi kan gi støtte i krisesituasjoner gjennom samtaler som åpner for alternative løsninger i den aktuelle krisen. Vi tilbyr samtaler ved DPS, hjemmebesøk og i møte med samarbeidspartnere. Formålet er at vi skal forebygge og hindre unødvendige innleggelser i sykehus.

Hvem kan ta kontakt?

 • Fastlege
 • Legevakt
 • Kommunehelsetjeneste
 • Pasienten selv
 • Pårørende/venner/familie
 • Politi
 • Andre i spesialisthelsetjenesten
 • Øvrige som trenger bistand ved psykisk krise

Det er ønskelig at fastlege er kontaktet før det blir tatt kontakt med oss i spesialisthelsetjenesten.

 

Hvordan jobber ambulant akutteam?

 • bidrar til å løse kriser i den sosiale sammenheng pasienten befinner seg i
 • styrke pasientens muligheter til å selv håndtere akutte kriser
 • har oppmerksomhet rettet mot familie og nettverk
 • kan gi oppfølging inntil tre uker. Hvis behov for ytterligere hjelp, kan det henvises til poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten eller til oppfølging i kommunen.

 

Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiater, psykologer og sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid.


Om kriser

Alle kan rammes av en psykisk krise. Den kan komme som følge av sykdom, langvarig stress, livskriser og liknende. En krise kan bl.a. gi seg utslag i:

 • Angst
 • Depresjon
 • Forvirring/psykose
 • Selvmordstanker

Enkle tiltak og tidlig støtte kan avhjelpe utvikling av en alvorlig psykisk krise.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Utenom arbeidstid kan legevakt kontaktes:

116117

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nidaros DPS, ambulant akutt-team (AAT) Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg ca 100 meter fra hovedhuset Nidaros DPS. Bygget heter 2102 og ligger inne på Østmarkaområdet.