Nidaros DPS, Angst- og OCD-teamet

Angst- og OCD-teamet har som hovedoppgave å drive utredning og spesialisert behandling av pasienter med OCD. Teamet er St. Olavs hospitals OCD-team. Dette innebærer at alle pasienter med tvangslidelse skal henvises hit.

Teamet har behandlingsprogram for tvangslidelse (OCD

Behandlingstilbudet er i hovedsak basert på eksponering med responsprevensjon (ERP), men teamet har i tillegg kompetanse på kognitiv atferdsterapi (CBT), samt metakognitiv terapi (MCT). 

Vi tilbyr 4-dagersbehandling for OCD

Pre-screeningssamtale: 

Ved oppstart gjennomføres det en pre-screeningssamtale, som har som formål å kartlegge vanskene og omfanget av disse, og vurdere om vanskene best kan beskrives som en angstproblematikk. Målet er å avklare om pasienten skal i videre utredning, og om pasienten er interessert i behandlingstilbudet vårt.

Utredning: 

Dersom saken tas til videre vil det gjennomføres en utredning for videre kartlegging av vanskene. Denne består i hovedsak av samtaler (ca. 2-4 samtaler) om bakgrunnshistorie og pasientens utfordringer, i tillegg til utfylling av selvrapporteringsskjema. Videre vil det foretas en vurdering om det vil tilbys behandling, og evt. hva som vil være riktig behandling. 

Behandling: 

Behandlingen kan være gruppeterapi eller individuell behandling. En vil sammen med sin terapeut bli enig om hva som vil være passende behandling, og hva som vil være gode mål for behandlingen. Videre vil behandlingen skreddersys til den enkelte pasient selv om den foregår i gruppeformat. Det må påventes noe ventetid fra utredningen ferdigstilles og frem til behandlingsstart. 

En forutsetning for vellykket behandling er at en må ta et valg om å bli kvitt lidelsen, og sammen med behandler jobbe mot dette målet. Videre er det avgjørende at det ligger til rette for behandling i pasientens hverdag, og at en setter av tid til å jobbe med hjemmeoppgaver. Det er vanlig å være ambivalent til behandling og grue seg i forkant, og dette kan du ta opp i samtale med behandler. 

På grunn av høyere symptombedring, mindre bivirkninger og lavere risiko for tilbakefall etter behandling anbefaler vi ERP som førstevalg ved tvangslidelse (fremfor f. eks. medikamentell behandling), selv om denne behandlingen er kompetanse- og ressurskrevende. (Fra «Behandling av tvangslidelser: Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling»). 

Teamet består av psykologer/psykologspesialister, spesialergoterapeut, psykiatrisk sykepleiere med videreutdanning og studenter under opplæring. Teamet har legeressurs tilgjengelig.

Samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser tilstrebes. Poliklinikken har egne barneansvarlige som har ansvar for å ha fokus på barn og søsken under 18 år som pårørende.  

Pasienter kan søkes til teamet med henvisning fra fastlege og behandlere ansatt i psykisk helsevern (sykehus og DPS). 

Vi ønsker at henvisningen skal inneholde en beskrivelse av aktuell OCD/angstproblematikk, i hvilken grad dette påvirker funksjonsnivå/daglig tidsbruk, om det er forsøkt terapi tidligere og utfall av dette. I tillegg ønsker vi informasjon om aktuell livssituasjon og bruk av medikamenter. 

Noen tilstander gjør at behandlingen ikke kan gjennomføres på det aktuelle tidspunktet, men må utsettes til forholdene ligger bedre til rette. Dette inkluderer blant annet aktiv bruk av rusmiddel, aktiv fase av psykose, mani og høy suicidalfare.

 

Drøftingstid:
Hvis det er behov for å drøfte en pasientsak så kan følgende tider benyttes:

Heidi Bøe Roaldsøy: Mandager kl 12-13
Kristin Sumstad Hanssen: Torsdager kl 10-11
Grethe Sørå Baardsen: Fredager kl 12.15-13.15

Ansatte i St. Olavs Hospital kan booke rett i kalenderen i outlook til den enkelte. Andre må ta kontakt med vår merkantil på tlf 90714055

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 14:00
  • Tirsdag 08:00 - 14:00
  • Onsdag 08:00 - 14:00
  • Torsdag 08:00 - 14:00
  • Fredag 08:00 - 14:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF, Avdeling Nidaros DPS, Postboks 3250, Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til på hovedhuset til Nidaros DPS (Østmarkveien 49)

Adresse

Østmarkveien 49, Lade