Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandling

Enhet for gruppebehandling har ulike behandlingstilbud i form av grupper til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp ved vår enhet har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.  Vi kan også bidra til opplæring av behandlingstilbudene STEPPS og STAIRWAYS til andre organisasjoner.

Enheten har mange ulike gruppebehandlinger. Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Det å møte andre med lignende erfaringer og ikke føle seg så alene er en av faktorene i gruppebehandling. Det kreves noe ulik involvering i de forskjellige gruppene vi har ved vår enhet. I gruppepsykoterapi legges til rette for at deltakerne åpent og ærlig deler egne erfaringer. Dette kan ha mindre fokus i en pedagogisk gruppe hvor det er mere fokus på å lære om sykdommen og hvordan leve med de utfordringer den gir. Det er viktig å forplikte seg til å møte til gruppesamlingene. 

 
Ved vår enhet har vi følgende behandlingsopplegg:

STEPPS/ STAIRWAYS er en spesialisert behandling som tilbys som en del av et poliklinisk forløp ved Nidaros DPS. Behandlingsprogrammet er for personer som har trekk av diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Du trenger ikke ha diagnosen for å få utbytte av behandlingen.


Du kan lese mer om behandlingstilbudet her:

STEPPS/ STAIRWAYS

Selvhevdelsesgruppa er et gruppetilbud som kommer i tillegg til et ordinært poliklinisk forløp. Denne gruppen passer for deg som synes det er vanskelig å være selvhevdende, og som heller kan være selvoppofrende og passiv i relasjon med andre. Målet er å lære å bli mer tydelig og sette grenser, samt å være ærlig om egne behov, ønsker og følelser. 

Gruppa går over 12-14 samlinger, a 2,5 timer.

Pegasus er et kurs for voksne med ADHD og deres pårørende. Det er totalt 8 kurssamlinger tilsammen, a`2,5 time. Dette kurset har ulike forelesninger og det legges stor vekt på dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Tanken bak er at kunnskap om ADHD, forskjellige strategier og støtteordninger bedrer evnen til å forstå seg selv og sine nærmeste.

Spesialisert gruppebehandlingstilbud for personer med unnvikende personlighetsforstyrrelse. De som får plass her er pasienter som allerede er i behandling i allmennpoliklinikk, ved Nidaros DPS. Overgangen til dette behandlingstilbudet gjøres i samarbeid med denne behandleren og pasienten selv.

Gruppetilbudet har en 10-11 ukers psykoedukasjonsdel. De gruppebehandling passer for, vil bli vurdert for ytterligere behandling. Behandling består av individuelle samtaler og gruppebehandling (skjematerapi), samt trening/kroppsbevissthet ledet av fysioterapeut. Det er også tilknyttet jobbspesialist til behandlingstilbudet, slik at man kan få støtte i prosessen mot å finne en jobb, for de som er i behov av det.

Du kan henvises til spesialisthelsetjenesten via fastlege eller psykolog. Før du får tilbud ved enhet for gruppebehandling skal det foreligge en utredning, for å sikre at tilbudet er det riktige for deg.
Utredingen gjennomføres som oftest i en allmenpoliklinikk.


Tilbud om opplæring av STEPPS og STAIRWAYS til andre organisasjoner 

Om du tenker at implementering av STEPPS og STAIRWAYS er noe for din organisasjon så ta kontakt med oss. Vi kan bidra til opplæring og hospitering i STEPPS. 

Kontaktinformasjon: erling.arild.carlsen@stolav.no

Manualene må kjøpes fra USA: https://www.steppsforbpd.com/order-stepps-manual/

Når de bestilles, leveres det med norsk oversettelse.

Kontakt

Enhet for gruppebehandling:

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Faks: 72 82 31 19

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nidaros DPS, Enhet for gruppebehandling Postboks 3250, Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i et eget bygg ca 100 meter fra hovedhuset Nidaros DPS. Bygget heter 2102 og ligger inne på Østmarkaområdet.

Adresse

Østmarkveien 29 c, 2102-bygget, Østmarkaområdet, Lade
Nidaros DPS (2102-bygget)