Nidaros DPS, Korttidspoliklinikken

Korttidspoliklinikken tilbyr behandling til voksne med psykiske lidelser med rett til helsehjelp innen spesialisthelsetjenesten. Behandlingen skjer i en ramme på opptil ti timer. Poliklinikken tilbyr individuell behandling og gruppebehandling. Vi driver også Senter for e-terapi, som tilbyr terapeutveiledet internettbehandling for panikklidelse og depresjon, og sosial fobi.

Alle pasienter som starter opp med utredning og behandling, inngår i et pakkeforløp for psykisk helse og rus. Formålet er å gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.

Korttidspoliklinikken tilbyr strukturert utredning og behandling. Pasienter som skal til utredning får tilsendt ulike kartleggingsverktøy elektronisk på forhånd. Diagnostisk vurdering blir gjort av psykologspesialist eller spesialist i psykiatri, eller i samarbeid med spesialist. Utredningen vil gi grunnlag for å vurdere hva som blir riktig helsehjelp videre. 

Korttidspoliklinikken tilbyr både individuell- og gruppebehandling, samt medikamentell behandling etter gjeldende anbefalinger. Senter for eTerapi er også tilknyttet Korttidspoliklinikken hvor pasienter kan få tilbud om veiledet internettbehandling for depresjon, sosial fobi og panikkangst. Behandlingen legger vekt på situasjonen til den enkelte pasient og søkes tilpasset pasientens ønsker og behov. 

Behandlingen ved Korttidspoliklinikken er strukturert, mestringsorientert og blir gitt i en ramme på 10 timer. Pasient og behandler utarbeider sammen en behandlingsplan som er en plan for behandlingsforløpet. Korttidspoliklinikken behandler depresjon og angstlidelser, men også andre psykiske lidelser.  

Henvisning sendes via lege eller psykolog. 

Poliklinikkene samarbeider med fastleger, men også med andre instanser når dette er vurdert hensiktsmessig. Andre instanser kan være andre enheter ved Nidaros DPS, NAV, kommunal helse- og sosialtjeneste og barne- og familietjenesten. 

Behandlingsteamet er tverrfaglig sammensatt hvor behandlerne består av psykologer under spesialisering, psykologspesialister, overlege, og spesialsykepleier. 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital Nidaros DPS, korttidspoliklinikken Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Korttidspoliklinikken er en del av Nidaros DPS, men holder til i et bygg ca 100 meter fra hovedhuset. Bygget heter administrasjonsbygget. Meld deg i ekspedisjonen så kommer vi å henter deg. Ring om du ikke finner frem:-) 

Adresse

Østmarkveien 29A, 7040 Trondheim
En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka