Behandlingsprogrammene

eMestring bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angstlidelser.

En dame som sitter i sofaen med en PC i fanget som hun trykker på.
Foto: colourbox.com

​Kognitiv atferdsterapi er den behandlingsformen som har vist seg mest effektiv ved behandling av depresjon og angstlidelser, og er derfor anbefalt som behandlingsform i norske, engelske og svenske retningslinjer.

eMestring bruker kognitiv atferdsterapi og består av skriftlig informasjon og øvelser.

En viktig del av angstbehandlingen er at du systematisk utsetter deg for situasjoner som fører til angst og at du jobber med hvordan du tolker og forstår slike situasjoner. I depresjonsbehandlingen skal du også jobbe med tankene, i tillegg til å komme i gang med aktivitet.

Måten du tenker på er avgjørende for hva du føler og hvordan du handler. I kognitiv atferdsterapi lærer du å gjenkjenne og endre måten du tenker på i situasjoner som fører til angst eller annet ubehag.

Her kan du se første modul for hver av behandlingsprogrammene vi tilbyr:

Behandling for depresjon, modul 1 (pdf)

Behandling for panikklidelse, modul 1 (pdf)

eMestring er mer enn en tekst på internett. En av grunnene til at behandlingen har effekt er at eMestring er et program som baserer seg på både læring og øvelser. I tillegg får du ukentlig tilbakemelding og veiledning fra en behandler. Lignende behandlingsprogram er gjennomført med svært gode resultater for blant annet depresjon, panikklidelse og sosial fobi i Sverige og England.

Det ser også ut som at bedringen holder seg over tid. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene våre - og vi tar lærdommen med oss og kan bruke den etter at behandlingen er slutt.

Vi håper også at du vil lære ny kunnskap og nye ferdigheter ved å delta på eMestring. Det finnes naturligvis ingen garanti for at du aldri vil oppleve depresjon eller angst igjen, men på bakgrunn av gode resultat fra tidligere behandlinger, synes vi at du bør gi programmet en sjanse.

  • Jeg er ikke lenger så redd for symptomene som kommer med angsten.
  • Jeg forstå angsten og er ikke så redd for den.
  • Jeg er mindre redd for panikklidelse.
  • Jeg har lært at dette er normale reaksjoner for folk, og at jeg ikke er alene om å ha et angstproblem.
  • Jeg har fått tillit til teknikker som hjelper meg med å mestre angsten.
  • Jeg tenker at jeg skal klarer å takle situasjoner som før syntes umulige.
  • Jeg har lært meg å puste med magen, nå kjører jeg bil.


Sist oppdatert 04.06.2021