Om eMestring

eMestring er terapeutveiledet internettbehandling for panikklidelse og depresjon.

Terapeutveiledet internettbehandling inneholder de samme elementene som ved ordinær kognitiv atferdsterapi hos en behandler i poliklinikk. Forskjellen er at behandlingen og tilbakemeldingen fra behandler skjer via internett. Med terapeutveiledet internettbehandling kan vi dermed nå fram til pasientengrupper som ellers har vanskelig for å komme i kontakt med hjelpeapparatet, som for eksempel kan skyldes for høy terskel til å søke hjelp, reisevei, jobb/skole, barn, tid på døgnet, et cetera.

Behandlingen er inndelt i kapitler med tekst du skal lese og oppgaver du skal gjøre. Behandlingen varer i opptil 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som rettleder deg i behandlingen.


Sist oppdatert 25.05.2023