Sikkerhet

På grunn av elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i e- terapi programmene benytter vi det høyeste sikkerhetsnivået vi har i Norge. Det vil si at du må logge deg på via BankID og Buypass.

Bildet viser et tastatur og en hånd som klikker på en datamus. Foto
Utveksling av personinformasjon benytter vi sikkerhetsnivå 4. Det er høyeste nivået av sikkerhet i Norge. Foto: Colourbox.com

​Ta kontakt med banken din for å bestille BankID.

Buypasskort kan du bestille sammen med din behandler i eTerapiprogrammet.

Sist oppdatert 04.06.2021