Nidaros DPS, Seksjon for Forskning og Utvikling (FOU)

Vår kjerneoppgave er klinisk forskning i Nidaros DPS. Vi skal være en ressurs for ansatte i Nidaros DPS som vil vite mer om, og er interessert i eller har konkrete planer om igangsetting av forskningsprosjekt, mastergrad eller PhD prosjekt. Vi kan tilby forskningsveiledning, skrivekurs, litteratursøk, forskningskurs, gjennomlesning av tekst, prosjektorganisering og søknadsprosesser.

Seksjonen kan være ansvarlig for ulike kliniske studier i Nidaros DPS, og kan samarbeide med forskere og klinikere ved NTNU og St. Olavs Hospital ved oppstart av prosjekter. Vi er tilknyttet etablerte fagnettverk både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  I tillegg arrangerer vi kurs og undervisning rettet mot egne ansatte, pasienter, pårørende, samarbeidspartnere, og andre interesserte.

FoU tilbyr lån av litteratur. Biblioteket har status som universitetsbibliotek og er tilknyttet ORIA (tidligere BIBSYS) som inkluderer alle universitets- og høyskolebibliotek i Norge. I tillegg har vi et eget husbibliotek for ansatte i Nidaros DPS.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St Olavs hospital HF Nidaros DPS, Seksjon for Forskning og Utvikling (FOU), Postboks 3250, Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Adresse

Østmarkveien 49, 7040 Trondheim
Nidaros DPS (hovedbygg)