En gruppe mennesker som hopper i luften

Gruppetilbud

SMIL - Styrket mestring i livet

SMIL er et gruppetilbud for barn og unge som har en mor eller far med psykiske helseutfordringer eller rusavhengighet

Gruppa er et forebyggende tiltak til støtte for barna og deres foreldre.

 

Innhold i gruppa:

 • Lære om psykisk sykdom og rusproblemer
 • Bli kjent med- og lære å mestre egne følelser
 • Mulighet for støtte og hjelp i barnets nettverk
 • Treffe andre barn eller ungdommer i liknende situasjon
 • Styrke forholdet mellom foreldre og barn
 • Familiesamtaler og foreldresamlinger
 • Aktivitetssamlinger for barna/ ungdommene
 • Felles måltid ved hver gruppesamling
 • Gode samtaler og øvelser med fokus på mestring


Vi møtes en gang hver uke. Totalt 11 ganger. På ettermiddag/ kveldstid.

 

Evaluering av gruppedeltakelse viser blant annet at barna:

 • Får økt kunnskap om psykisk sykdom og rusavhengighet
 • Forstår mer av sin livssituasjon
 • Føler seg mindre alene da de treffer andre i liknende situasjon
 • Får økte mestringsstrategier

 

Vi som jobber i SMIL- gruppa er voksne med bred fagkunnskap om barn og unge, og noen har også egen oppveksterfaring.

Gruppetilbudet er gratis, og holdes i Olav Tryggvassons gate 31, på Barnas Stasjon.

 

SMIL er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune (BFT), Barnas Stasjon og erfarne brukere. I Trondheim er det to SMIL-grupper.

ALLE er velkommen til å ta kontakt for informasjon og påmelding:-)

 • En ettermiddag/ kveld pr uke
 • Vi starter alltid med et måltid 
 • Det er mellom 5-8 barn i gruppa
 • Totalt er det 11-12 gruppesamlinger
 • Hver gruppe varer i ca 2 timer
 • I SMIL tar vi gruppeledere ansvar for gruppa og har fokus på ulike tema for hver gruppekveld. Vi snakker sammen, gjør øvelser og aktiviteter. 

I SMIL deltar også foreldrene på egne foreldresamlinger, 2 ganger.

Den overordnede hensikten med foreldresamlingene er å bidra til økt kunnskap om barna og hvordan de kan støttes på best mulig måte. Gruppa har fokus på å styrke foreldre – barn relasjonen gjennom å skape gjensidig åpenhet, bevisstgjøring og forståelse omkring familiesituasjonen. Fokuset er å øke forståelsen for hvordan foreldrenes helseutfordringer kan påvirke barnas livssituasjon og belyse barneperspektivet.

Samlingene gir også foreldrene mulighet til et nærmere innblikk i barnas gruppedeltagelse og prosess. I tillegg får foreldrene mulighet til å møte andre foreldre i liknende situasjoner og anledning til å utveksle erfaringer.


 

 • «Nå forstår jeg at det ikke er jeg som skal passe på mamma» (jente 11 år)
 • «Å delta i SMIL var som å et lass med steiner bort fra skuldrene» (jente 14 år)
 • «Det var fint å dele erfaringene mine med andre. Alle hadde liksom samme ord og jeg kjente meg igjen i det andre fortalte» (jente 11 år)
 • «Jeg skjønte at det ikke bare var jeg som har det sånn» (gutt 11 år)

 

 • «Det var godt å bli møtt og sett som mamma, og ikke bare som pasient» (mamma)

Barnas alder: 6-12 år

hildegunn.hals@blakors.no

Telefon 940 28 654 / 953 33 322 

Barnas Stasjon.

 

Barnas alder: 13- 16 år

eli.valas@stolav.no

Telefon 73 55 30 81 

Nidaros DPS og Trondheim kommune.

 

 

Videosnutt

Sist oppdatert 29.09.2021