Hva er psykisk helse?

Alle har en psykisk helse. Psykisk helse handler om hvor godt man trives i livet sitt. Livskvalitet og psykisk helse er derfor to sider av samme sak. God livskvalitet henger sammen med en opplevelse av å mestre hverdagen sin.

Klikk på bildet for å se video om hva psykisk helse er.
Video: ​​Klikk på videobildet for å starte videoen.


Vi har alle oppgaver og utfordringer som må løses i vår hverdag. For noen blir utfordringene større enn man klarer å mestre. En vanlig reaksjon på manglende mestring i hverdagen er psykiske plager og mindre trivsel.

En mann som sitter foran en pc og  støtter hodet i hånden


Vi skiller mellom psykiske plager og psykiske lidelser. Psykiske plager kan være nedstemthet, bekymringer og uro. Dette er noe vi alle kan kjenne på innimellom. Slike plager kan i perioder føre til redusert livskvalitet og komme i veien for oppgaver man skal løse i livet, som å ta seg av familien eller å mestre jobben eller studier. Gjennom en utredning vil din behandler kunne vurdere om dine psykiske plager er mer normale reaksjoner på belastning, eller om det er en psykisk lidelse. 

Vi snakker om psykisk lidelse når plagene er av slik grad at det går utover din fungering i hverdagen og livskvalitet over tid. Det kan være mange grunner til at man har fått en psykisk lidelse, og dette vil du kartlegge nærmere med din behandler. 

Å oppleve psykiske lidelser er ikke uvanlig.  Folkehelseinstituttet regner med at en av seks opplever en psykisk lidelse hvert år. De mest utbredte psykiske lidelsene er angst, depresjon og søvnforstyrrelser.

Mange som opplever psykiske lidelser er bekymret for om de har en negativ påvirkning på sine nærmeste, som familie og venner. Det er også vanlig å tenke at plagene ikke vil gå over. Å søke psykisk helsehjelp, slik du har gjort, er en viktig måte å få hjelp for sine plager på.


​​​​Sist oppdatert 04.05.2023