Pårørende

Her får du mer informasjon som kan være nyttig for deg og den som er pårørende. Vis gjerne videoene og informasjonen til dine nærmeste om du ønsker det. Nærmeste pårørende kan for eksempel være ektefelle, søsken, nærmeste familie, barn eller nære venner.

Klikk på playknappen for å se filmen. Å være en god pårørende for noen som sliter, er vanskelig. Her får du noen tips.

Klikk på videoknappen for å se filmen. Her får du informasjon som kan være nyttig  å vite for deg som forelder.

Klikk på videoknappen for å se filmen. Her får du noen konkrete tips som kan være nyttig  å vite for deg som forelder.

Til deg som mamma eller pappa

Når en i familien opplever å få psykiske eller fysiske helseutfordringer, påvirker det  deg som forelder og måten du fungerer på. Mange foreldre kjenner at hverdagen kan være tung å mestre. Bekymring, dårlig samvittighet og usikkerhet om hvordan barna har det, er vanlige tanker og følelser for mange. Vårt utgangspunkt er at alle ønsker det beste for sine barn. Det er ikke alltid like enkelt å få til, spesielt ikke i en vanskelig livssituasjon. 
 

Barn og unge får med seg alt

Barn og ungdom opplever, ser og hører mer enn vi voksne tror. De fornemmer fort når det skjer noe med noen i familien. De kan legge merke til at foreldrene sliter eller oppfører seg annerledes enn de vanligvis pleier. Mange barn synes det er vanskelig å snakke med foreldre sine om dette, og kan bli gående alene med sine tanker og bekymringer. Noen barn kan tenke at det er deres skyld at mor eller far har det vanskelig.
 
Illustrasjon av en pappa som sitter og ser på en PC sammen med et barn. Ved siden av sitter mor uinteressert
 

Snakk om det!

Vi vet at informasjon og åpenhet gir trygghet. Det beste er om du snakker åpent om det som skjer i familien. Det er lett å tenke at du vil beskytte eller skåne barnet ved å ikke si noe. Barn trenger ikke vite alt, men det som sies må være sant. Åpenhet gjør det lettere for barn å forstå det som skjer og mestre situasjonen de er i. 
 
Vi som er helsepersonell har et særskilt ansvar for å dekke det behov for informasjon og nødvendig oppfølging som barn kan ha, som følge av foreldrenes psykiske plager eller rusmiddelavhengighet.
 
Vi har god erfaring og kompetanse i å prate med barn, og hos oss er alle barn velkommen til barnesamtaler ved behov. ​

​Her presenteres noen tips som vi håper kan passe for deg og din familie når noen i familien blir syke.

Når noen i familien blir syke kan rutiner hjemme endres. Prøv likevel å ha en så normal hverdag som mulig. Dere kan beholde rutiner som fungerer eller lage nye hvis det er behov for det. Faste rutiner med barnehage, skole, fritidsaktiviteter, og felles måltider gir forutsigbarhet, og forutsigbarhet gir trygghet. Vi vet at det å få være med venner er viktig for barn og ungdommer, noe som kan være lurt å legge til rette for. 
 

Vi anbefaler at du setter av tid til å snakke med barnet ditt. Gjerne spør om barnet har lagt merke til om du eller den som er syk er annerledes på noen måte, og inviter til samtale og spørsmål. Spørsmål som kan stilles kan være: Hvordan merker du at mamma er syk? Hvordan oppleves dette for deg? Hender det at du er bekymret for hva som kan skje?

Illustrasjon av en mor og far som sitter i en sofa med en liten gutt mellom seg.


​Barn har lett for å tro at de har skyld i vonde ting som skjer. Det er derfor viktig og nødvendig at voksne snakker med barna om at det ikke er deres feil at mamma eller pappa har det vanskelig. 

Barn er ikke skyld i eller har ansvar for at andre blir syke. Det er også viktig å fortelle at det ikke er barnet eller den unge som skal gjøre den voksne frisk eller har ansvar for det. Noen barn kan tenke at bare de er snille nok eller stille nok, så vil den voksne bli frisk. Det er viktig og kan være betryggende for barnet og den unge å vite at du nå skal få god hjelp. 

Du kan gjerne invitere med andre nære og viktige personer av barnet til denne samtalen, om du ønsker det. 

Prøv å vær rolig når du snakker med barnet ditt. 

Følg med på barnets reaksjoner og tilpass hvor mye du sier og hva du sier etter hvordan barnet reagerer. Det kan være bedre med flere korte samtaler enn en lengre samtale. Vi anbefaler at du forteller barnet at det er lov å stille spørsmål og at det er naturlig å lure på mye. Fortell gjerne at det er vanlig at foreldre kan ha det vanskelig, og at dere ikke trenger å være en annerledes familie av den grunn.

Det er fint å fortelle barnet at det er lov å være trist, lei seg, sinna eller glad. Det kan også være fint for barnet at de voksne sier at det også er lov å ha det bra og gjøre ting de synes er gøy. Barn er lojale mot sin familie og kan lett få skyldfølelse og tenke at de ikke kan være glad og ha det bra, dersom noen i familien er syke. 

Enkelte helseforetak har egne forebyggende gruppetilbud for barn som er pårørende. Spør etter det her hos din behandler.

Sist oppdatert 06.02.2024