Nidelv DPS, Orkdal, poliklinikk

Nidelv DPS, Orkdal, poliklinikk har allmennpsykiatrisk poliklinikk lokalisert på Orkanger. Vi har i tillegg poliklinisk virksomhet på Røros og Støren. Vi gir tilbud til 13 kommuner sør for Trondheim, fra Frøya i vest til Røros i øst. Vi behandler et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne mennesker over 18 år: ulike typer angst- og depresjonslidelser, spiseforstyrrelser, relasjonsproblemer, kriser av ulike slag, ulike former for personlighetsvansker, alvorlige sinnslidelser m.m. Omfang og alvorlighetsgrad av vanskene varierer.

Poliklinikkene tilbyr utredning, individualterapi (samtaler), medikamentell behandling, råd og veiledning. Vi er en allmennpoliklinikk, og lidelser som utredes og behandles er for eksempel depresjon, bipolare lidelser, ulike angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, psykoser, ADHD, utviklingsforstyrrelser, traumer/belastningslidelser og spiseforstyrrelser. Behandlerne er utdannet psykolog, lege, psykiatrisk sykepleier eller annen treårig høyskoleutdanning med videreutdanning. Vi har et tett samarbeid med fastlegene, barnevernet, NAV og kommunal helse- og sosialtjeneste.

Blir du henvist til en av poliklinikkene, vil henvisningen bli vurdert av inntaksteam ved Orkdal DPS. Får du rett til helsehjelp vil du få skriftlig svar om når du forventes å få behandling/utredning. Alle henvisninger blir vurdert av et tverrfaglig team bestående av blant annet psykologspesialist og/eller psykiater.

Poliklinisk behandling innebærer at pasienten møter til avtalte konsultasjonstimer uten å være innlagt. Hyppighet av konsultasjoner og varighet på behandlingen vil variere ut fra pasientens behov. Det benyttes forskjellige metoder, og vi tilbyr både individualsamtaler og gruppebehandling. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om behandlingen kan tilbys ved ett av våre utekontor.

Hovedpoliklinikk

Orkdal DPS, Orkdalsveien 244

Utekontoret på Røros

Telefon: 72 82 90 00
Telefaks: 72 82 98 79

Adresse:
Røros sykehus, Henrik Grønns vei 24, 7374 Røros

Veibeskrivelse:
Vi har kontorer på Røros sykehus

Utekontoret på Støren

Telefon: 72 82 90 00
Telefaks: 72 82 98 79

Adresse:
Svartøya 19 A, Gaulasenteret, 7290 Støren

Veibeskrivelse:
Våre kontorer finnes ved å ta innkjørsel til videregående skole/Kulturhuset, inngang bak hos tannlege Killingberg, poliklinisk venterom til venstre.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested


Ved oppsatt time, kan du gå direkte til venterom utenfor resepsjonen i 1. etasje. Orkdalsveien 244

Orkdalsveien 244