Nidelv DPS, Orkdal, seksjon for forskning og utvikling (FOU)

FoU seksjonen skal ivareta forskning og fagutvikling som en av Orkdal DPS sine kjerneoppgaver. Fokus er å fremme kunnskapsbasert praksis som grunnlag for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestetilbudet.

Nidelv DPS, Orkdal, seksjon for forskning og utvikling (FOU) er en ressurs for både ledelse og ansatte og kan bidra med faglig utredningsarbeid til avdelingen, delta i undervisning og kompetanseutvikling og bistå ansatte som ønsker å engasjere seg i vitenskapelig arbeid.

Det er et mål å få flere ansatte med mastergrad eller doktorgrad.
Seksjonen er sentral i å utforme avdelingens forskningsstrategi og kan bistå ansatte som er interessert i eller har planer om å sette i gang forskningsprosjekt, mastergrad eller PhD prosjekt.

Vi kan bistå ved å drøfte en idé, formulere et prosjekt, finne litteratur, søke midler, forskningskurs og yte forskningsveiledning.
Seksjonen er tilknyttet ulike fagnettverk både lokalt og nasjonalt.


Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:30
  • Tirsdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF, Nidelv DPS, Orkdal, seksjon for forskning og utvikling (FOU), postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Orkdalsveien 244
Seksjonsleder/overlege Hanne Gro Wenzel

Orkdalsveien 244

Orkdalsveien 244