Nidelv DPS, Tiller, ambulant akutteam (AAT)

Ambulant akutteam er en poliklinisk tjeneste som gir tilbud om hjelp til håndtering av alvorlige psykiske kriser. AAT tar i mot henvendelser fra fastleger og andre kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenesten kan også henvise til teamet.

Vi kan tilby samtaler i poliklinikk, hos samarbeidspartnere eller ved hjemmebesøk.

Teamet kan følge opp den enkelte pasient i inntil 3 uker. Er det behov for ytterligere behandling, vil pasienten enten henvises videre i spesialisthelsetjenesten eller følges opp av den kommunale helsetjenesten avhengig av behov.

  • Behandlere
  • Psykiatriske sykepleiere
  • Psykologspesialist
  • Psykiater

Kontakt

Telefon

Alle henvendelser går via sentralbordtelefon, Nidelv DPS

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nidelv DPS, Tiller, ambulant akutteam (AAT) postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested


Oppmøte i hovedresepsjonen i 1. etasje, inngang B. Besøkstider

Tiller

Østre Rosten 55