Nidelv DPS, Tiller, forskning og utvikling

For å ha høy kvalitet på våre behandlingstilbud, er det viktig å ha et aktivt og utviklende fagmiljø. Forskning er en viktig del av dette. Forskningsenhetens hovedoppgave er å etablere et miljø som stimulerer til forskning og fagutvikling ved Tiller DPS.

Vi ønsker at våre klinikere tar doktorgrad og veileder forskningsprosjekt. 

Vi forsker for å bli bedre.


Våre fagmiljøer er opptatt av kvalitet og forbedring gjennom fagutvikling. Forskningsenheten tilrettelegger for nødvendig og systematisk kompetanseutvikling, og skal formidle vår holdning om at alt arbeid vi gjør har forankring i oppdatert kunnskap.
Med fokus på forskning vil vi kunne oppnå flere mål:

 • en kvalitativ forbedring av vårt behandlingstilbud
 • en kultur for vitenskap – Vi skal nærme oss problemstillinger på en analytisk måte
 • rekruttere og beholde fagpersonell

Godt tilrettelagt for forskning

Vi tilrettelegger for klinisk forskning bl.a. ved at

 • fagpersoner som får innvilget forskningsprosjekt får frigjort tid til forskning
 • det inngås individuelle avtaler om fleksibel bruk av arbeidstid til forskning
 • høgskoleutdannet personale gis mulighet til å ta mastergrad for å stimulere til forskning og et tverrfaglig forskningsmiljø

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested


Inngang B. Forsknings, innovasjon og undervisning(FIU) har tilhold i 2. etasje ved admnistrasjonen. Seksjonsleder Jon Helle.

Besøkstider

Tiller

Østre Rosten 55