Nidelv DPS, Tiller, poliklinikk

På poliklinikken behandler vi voksne med psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad, samt pasienter som har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Poliklinikken består av tre enheter: Byåsen poliklinikk, Heimdal poliklinikk og Rosten poliklinikk. Alle er lokalisert på Tiller.

Behandlerne

I poliklinikkene arbeider spesialister i psykiatri og psykologi og høyskoleutdannet personell som sykepleiere, sosionomer, fysio- og ergoterapeuter med videreutdanning i psykiatri

Slik finner du fram

Oppmøtested


Møt opp i resepsjonen ved Nidelv DPS, 1. etasje, inngang B.
Enheten er lokalisert i en annen bygning. 


Tiller

Østre Rosten 55