Sentral enhet for Forskning, Innovasjon og Undervisning (FIU-PH)

Sentral enhet for Forskning, Innovasjon og Undervisning (FIU-PH) er en felles enhet for Klinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge og Klinikk psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet ved St. Olavs hospital. Enheten gir støtte til forskning, tjenesteinnovasjon, og samarbeidsprosjekt lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. FIU-PH organiserer og gjennomfører opplæring, kunnskapsformidling, og bistår med søknader om finansiering og kvalitetssikring av prosjekter om forskning og tjenesteinnovasjon.

Kontakt

Sentralbord:

Postadresse

Klinikk psykisk helsevern
FIU-PH
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Administrasjon og kontorer campus Lade: Østmarka 29A, Bygg 1, 2. etasje
Kontorer campus Øya; Fred Kavli-bygget, 4. etasje, Olav Kyrres gt.9 

En gruppe hus og trær ved vannet

Østmarka

Fronten på Fred Kavli-bygget. Hovedinngang.

Fred Kavli-bygget

Olav Kyrres gate 9

7030 Trondheim

Arrangement