Innovasjon

Innovasjon i psykisk helse bidrar til fremtidens helsetjenester og utvikling av praksis. Her kan du lese mer om innovasjonsprosjekt i våre avdelinger.

Starthjelp: E-opplæring for pasienter på venteliste i psykisk helsevern. v/Liv S Engvik

Sist oppdatert 03.11.2023