RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS Midt - Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, er en samarbeidspartner for tjenestene i region Midt innenfor temaene:

  • Vold og overgrep
  • Traumer og traumatisk stress
  • Flyktningehelse og tvungen migrasjon
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Menneskehandel
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • FN og NATO-veteraner
  • Psykososial beredskap

 
Vi tilbyr anerkjent og oppdatert spisskompetanse til våre målgrupper som er det offentlige tjenesteapparat, helse- omsorgs- og sosialtjenester i kommunene, barnehage, skole og oppvekst. spesialisthelsetjenesten, offentlige, private og frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp til volds- og kriserammede og kriminalomsorgen.
Veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser og bidrag til kompetanseutvikling gjennom forskning og fagutvikling, er noe av det vi yter.
Senteret består av personer med ulik fag- og yrkesbakgrunn.

 
Vårt nedslagsfelt er Trøndelag og Møre og Romsdal.

Mer informasjon om vår virksomhet finner du på rvtsmidt.no

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
RVTS Midt
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

RVTS Midt, Statens hus, Prinsensgate 1, 7013 Trondheim