Undervisning

Undervisning om forskning og innovasjon i emner med studiepoeng arrangeres i samarbeid med NTNU. Her finner du en oversikt over undervisningsemner

Sist oppdatert 25.05.2023