Godkjente behandlingsplasser Brøsetmodellen

I Sinnemestring - Brøsetmodellen bruker vi kognitiv gruppeterapi, som er en anerkjent behandlingsform. Vi utdanner fagfolk til å bruke denne behandlingsemtoden, og disse oppretter behandlingstilbud til voldsutøvere i sine hjemkommuner. I tillegg til undervisning og veiledning, arrangerer vi et innføringsseminar i kognitiv terapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT).  Under finner du godkjente behandlingsplasser som bruker Brøsetmodellen i sin behandling.

Familiekontoret i Aust - Agder - Arendal / Lillesand


Familievernkontoret​ i Aust Agder

 

Birkenes kommune, Ressurssenteret Birkeland

 

Lillesand kommune

Frisklivssentralen psykisk helse

 

Familiekontoret i Vest- Agder -Farsund


Kristiansand Kommune, Avd Livsmestring og Undomstjenesten

 

Mandal kommuneAvd psykisk helse

 

Marnardal kommune, NAV Audnedal

 

Lindesnes - Vigeland, Livsmestring / sinnemestring


Søgne kommune

 • ​Anette Skeime
  Telefon: 901 65 759


Audnedal kommune

 

Evje og Hornes kommune

 

Vennesla kommune, Barnevernet

 

Vennesla kommune, Familiesenteret

 

Agder og Praha


Familievernkontoret Alta


Finnmarkskollektivet - Langfjordbotn (Sinnemestring for ungdom og voksne)


Samisk psykiatrisk ungdomsteam - Karasjok (Sinnemestring for ungdom > 30 år)


VPP Kirkenes

 • ​​​​Ingunn Børresen
  Telefon: 78 97 31 25


Alta DPS
Dr. Kvammesvei 21

 • ​Telefon: 78 48 38 15 / 78 48 38 00


Indre- Finnmark familievernkontor
Besøksadresse: Fitnodatgeaidnu 41- 43, 9730 Karasjok.

 

Familievernkontoret Hamar


Friomsorgen Hamar


Sykehuset Innlandet HF, DPS Kongsvinger


DPS Kongsvinger Poliklinikk

 

Familievernkontoret Tynset

 • ​Aumliveien 4C, 2500 Tynset
  Telefon: 466 17 130

 

Familievernkontoret i Kongsberg

 

Familievernkontoret HamarDPS Elverum - Hamar

 • ​Marie Aas
  Telefon: 06200


Familievernkontoret Innlandet / Lillehammer

 

Familievernkontoret Otta


Enhet for psykisk helse

Skredderbakken 8A, 2420 Trysil

 

Familievernkontoret i Ålesund


Hustad fengsel

 

Familievernkontoret i Bodø

 

Familievernkontoret Mo i Rana


VOP Brønnøysund, Distriktspsykiatrisk senter, Helgelandssykehuset

 
 

Bodø fengsel - Bodø

 • Hans Olav Berg
  Telefon: 400 37 642

 

Nordland friomsorgskontor Bodø

 

Familievernkontoret i Vesterålen


Lofoten og Vesterålen Familievernkontor

Markedsgata 20, 8450 Stokmarknes


Familievernkontoret Narvik / Harstad

 

Bufetat - Røvika ungdomssenter, beredskapshjemavdeling 

 • ​​Connie Renate Eiring
  Telefon: 466 15 685 / 472 49 000

 

Psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune

 • ​Kristoffer Johansen (avdelingsleder psykisk helse)
  Telefon: 454 48 452
  E-post: kristoffer.johansen@vestvagoy.kommune.no

 •  Kine Unstad (barnevernskonsulent Lofoten barnevern)
  Telefon: 911 45 362
  E-post: kine.unstad@vestvagoy.kommune.no


Barneverntjenesten i Vefsen​

 • ​Hanne Jørgensen
  Telefon: 908 78 610
  E-post: hanne.arntsen.jorgensen@vefsn.kommune.no


Familievernkontoret Mosjøen

 • Lise Olderskog Langø
  Telefon: 75 11 41 80


 Familieavdelingen, Barneverntjenesten Harstad kommune

 • ​Eirin Bakkebø
  Telefon: 970 84 242
  E-post: eirin.bakkebo@harstad.kommune.no
 • Marion Børgesdatter
  Telefon: 906 92 760
  E-post: 
  marion.borgesdatter@harstad.kommune.no

Sortland kommunes interkommunale sinnemestirngstilbud
 • ​Tine Skaugvolldal
  Telefon: 952 64 403

 

Barneverntjenesten ytre Helgeland

 

Oslo Universitetssykehus Sinnemestring for døve, nasjonalt tilbud

 • ​Jenny Florence Meling
  Telefon: 22 92 35 84


Familievernkontor Enerhaugen- Oslo
Tilbudet gjelder kun for personer som er i et parforhold og har barn.


Gjestehuset Oslo


KIF Oslo friomsorgskontor

Mariboesgate 13, sideinngang 5. etg. Oslo

 • Telefon: 22 86 77 00

 

Oslo Dps Ruspoliklinikk Ryen

Ryenstubben 3

 • Telefon: 22 68 26 55

 

Vestre Aker Familiesenter


Nordre Aker barneverntjeneste (Oslo)


Stovner barneverntjeneste


Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

 

Oslo Universitetssykehus Hf Avdeling For Rus og Avhengighet

Bygning 20 Sognsvannsveien 21

 • ​Telefon: 22 56 66 50

 

Bydel Sagene Barneverntjenesten


Søndre Nordstrand barneverntjeneste

 

Bydel St. Hanshaugen barnevern- og tiltaksseksjon


 


 

RVTS-Nord - Tromsø


Senter for psykisk helse Nord-Troms - Storslett

 • ​Telefon: 77 75 46 00

 

Færingen TS - Tromsø

 

Senter for psykisk helse Midt-Troms - Silsand

 

Nymogården AS Målselv (Sinnemestring for ungdom)


Troms friomsorgskontor


Familievernkontoret Narvik / Harstad


Familievernkontoret Finnsnes


MST Tromsø - Bufetat region nord
Besøksadresse: Storgata 92, 3.etasje, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg​

 • ​Tone Meland
  Telefon: 466 19 051
 

Losen lavterskelsenter - Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune

Sjøgata 2, 9008 Tromsø​

 • Tone Sedolfsen, Ellen Marie Nilsen og Linda Axelsen Gamnes
  Telefon Infosentralen: 915 27 690
 
Barneverntjenesten i Tromsø kommune
Besøksadresse: Fredrik Langes gate 25, 3.etasje, 9008 Tromsø
Postadresse: Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø​

Miljøtjenesten barn og unge (0-23 år)
 • ​Truls Staer
  Telefon:  412 39 244
  E-post:  truls.staer@tromso.kommune.no

Seksjon for oppfølgingstjenester, Avdeling for helse og omsorg
 • Nina Christine Dahl
  Telefon: 995 72 666

 

Harstad friomsorgskontor  

Familievernkontoret i Levanger

 • ​Svein Erik Granli
  Telefon: 466 17 680

 

Trøndelag Friomsorgskontor


Namsos kommune –  Mestringsenheten for psykisk helse og rus
Nettside: Kurs, sinnemestring - Namsos kommune

 

Indre Namdal – barnevenstjenesten


​Trondheim kommune: Enhet psykisk helse og rus

 

St. Olavs hospital, avd. Brøset - Trondheim


Trondheim kommune – Ungdomsenheten (Sinnemestring for ungdom)Trondheim Fengsel avd Nermarka

 


St.Olavs hospital: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin


Familievernkontoret i Trondheim
Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim

 


Familie og forebyging, psykisk helse og rus, Ørland kommune

 • Hanne Berg Håbrekke
  Telefon: 918 38 649

 • Rune Aune
  Telefon: 468 26 461​

 

Melhus kommune, Avdeling psykisk helse og rus

 

Barne- og familietjenesten Østbyen

 

Orkland kommune – enhet psykisk helse og rus

 • ​Toril Rosmo
  Telefon: 469 21 370
 • Renathe Johnsen
  Telefon: 913 75 115​
 • Eskil Nyhus
  Telefon: 908 95 220
 • Evy Ysland
  Telefon: 993 05 527


 

Familievernkontoret i Øvre Telemark- Kviteseid


Familievernkontoret i Søndre Vestfold - Sandefjord
Tar personer fra hele Vestfold for hjelp til sinnemestring.


Søndre Vestfold DPS- Larvik

 

Samtaleterapeuten i Horten


Sandefjord kommune Tjenestekontoret

 • ​Kontaktperson: Anne-Mette Abrahamsen
  Telefon: 415 52 365

 

Sandefjord kommune, Sinnemestring Enhet kortvarig psykisk helsehjelp

 

Horten kommune, Enhet for rus- og psykisk helse


 

Bergen fengsel, seksjon fengselspsykiatri, Helse Bergen


Kriminalomsorgen Bjørgvinn fengsel


Familievernkontoret Øygarden kommune


Vaksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) - Voss


Bergen kommune (Barnevernsvakta)


RVTS- Vest - Bergen

 • ​Geir Johnny Olsen / Øyvind Heen Ottesen
  Telefon: 55 97 66 95 / 55 97 26 17

E-post: geir.johnny.olsen@helse-bergen.no / oeyvind.heen.ottesen@helse-bergen.no 


Psykisk helse Arna/ Åsane
Ådnaveien 63, 5260 Indre Arna


Bergen kommune

 

Askøy barnevern

 

Askøy kommune

 

Helse Fonna HF, klinikk for psykisk helsevern


Valen sjukehus (Helse Fonna)


Bjørgvin familiekontor

 

Bergen og omland familievernkontor


Førde

 

Indre Sogn psykiatrisenter


Familiens Hus, Osterøy kommune

Bjørnafjorden kommune, Vartun oppfølgingstjeneste

 • Kontaktperson: Lina Oma
  Telefon: 957 39 925
  E-post: lma@bjornafjorden.kommune.no
 


Familievernkontoret for Asker og Bærum
Løkketangen 10 A, 3.etg. Sandvika
Tilbudet gjelder kun for personer med barn som man har samvær eller bor med.


Asker kommuneFamilievernkontoret Follo
Idrettsveien 7, 1400 Ski


 

Familievernkontoret Nedre Romerike
Torget 6, 2000 LillestrømFamilievernkontoret Øvre Romerike

Veiberggata 2A, 2050 JessheimBistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo

 

Eidsvoll kommune, Avdeling for rus og psykisk helse
Myhrervegen 33, 2080 Eidsvoll


Bærum kommune barnevernstjenesten


Psykisk helse – Rus Gol kommune og Hallingdalkrisesenter

 

Familievernkontoret i KongsbergFamilievernkontoret i Drammen

 

Familievernkontoret Ringerike- Hønefoss


Familievernkontoret i Drammen
Ringerike fengsel
Kirkens Bymisjon Drammen

 

Familievernkontoret Øsfold - Fredrikstad

Kontaktpersoner: Erik A. Andreassen
Telefon: 466 16 100
E-post: familievernkontoret.ostfold.sor@bufetat.no 

 

Merkurius


Konfliktrådet i Østfold
Kriminalomsorgen Halden Fengsel
Larkollen Ungdomspsykiatriske behandlingshjem
Bistand til sinnemestring - Østfold/Akershus/Oslo
Hobøl Asylmottak m/tilrettelagt avdeling

​Olav Strand / Snoor Dara
Telefon: 69 92 42 22 / 944 23 437
E-post: olav@strand.gs 

Familiesenter Rakkestad Østfold

Skogveien 9, 1890 Rakkestad
Servicekontor Rakkestad kommune: Tlf: 69 22 55 00


 

Sykehuset Østfold, DPS Moss (DPS Nordre Østfold)
 
Rask psykisk helsehjelp, Moss kommune

 

Rygge Familiesenter Barnevernstjenesten


Psykisk helse- og rusteam, Indre Østfold kommune

 • Ingvill Myklebust​
  Telefon: 474 55 438
 • Pia-Annette Helsinhof
  Telefon: 489 49 769
 • Line moe sævik
  Telefon: 959 46 039

Familie- og nettverksteamet i Ullensaker


Lier kommune


FANT - Familie- og nettverksteam, Ullensaker kommune, BarnevernstjenestenLillestrøm kommune, psykisk helse og avhengighet.
Sist oppdatert 20.03.2024