Sinnemestring i International Journal of Nursing Studies

Merete Berg Nesset har nylig publisert en artikkel i International journal of Nursing Studies. Artikkelen handler om at sinnemestringspasientene har behandlingstrengende angst og depresjon og problemer med emosjonsregulering før behandling, og at de rapporterer bedring etter behandling.

Publisert 04.11.2020
Sist oppdatert 13.02.2023
Et sint ansikt