Sinnemestring Brøsetmodellen

Utdanning

Tverrfaglig utdanning for tjenestesteder som ønsker kompetanse på behandling av voldsutøver i nære relasjoner. Det er et krav at deltagere arbeider klinisk med målgruppen og at det gies tilbud om Sinnemestring Brøset modellen, enten i grupper eller individuelt.

Vår modell benytter seg av kognitiv gruppeterapi som er en anerkjent behandlingsform. Foto: colourbox.com

Søknad om opptak sendes: stig.jarwson@stolav.no

Anne Meisingset
Telefon: 72 82 35 54 mobil 938 58 060
E-post: anne.meisingset@stolav.no 

Stig Jarwson
Telefon: 72 82 35 58 / mob 91 65 75 90
E-post: stig.jarwson@stolav.no

Merete Berg Nesset
Telefon: 924 33 939
E-post: merete.berg.nesset@stolav.noVår modell benytter seg av kognitiv gruppeterapi som er en anerkjent behandlingsform.

På oppdrag fra Sosial - og helsedirektoratet har "Sinnemestring - Brøsetmodellen" siden 2003 nasjonalt utdannet ca. 400 fagpersoner, som igjen har opprettet behandlingstilbud til voldsutøvere i sine hjemkommuner. Ved Brøset er modellen etablert som et fast poliklinisk tilbud for menn og kvinner. Vår tverrfaglige utdanning av behandlere videreføres i henhold til Regjeringens handlingsplan "Vendepunkt" og " et liv uten vold" 2014 - 2017, og opptrappingsplan 2017 - 2021.

I tillegg til undervisning og veiledning i "Sinnemestring - Brøsetmodellen" gis det innføringsseminar i kognitiv terapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv Terapi ( NFKT).

Les mer om tilbudet ved NFKT ved å trykke på denne lenka.

Sist oppdatert 08.03.2022