Avdeling ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingens fire seksjoner inngår i behandlingsteam i 11 av sykehusets 20 klinikker, på sengeposter, overvåkningsenheter, intensivavdelinger, poliklinikker og i ambulante team.

Fysioterapeutene

Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende og habiliterende virksomhet.

Behandling og rehabilitering gjennomføres i samarbeid med annet helsepersonell, pasient, pårørende og eventuelle andre samarbeidspartnere.

Ergoterapeutene

Ergoterapeutene bidrar med utredning og kartlegging ved hjelp av utprøving og observasjon i aktivitet, samtaler, tester og undersøkelser. Vi gir trening i dagliglivets aktiviteter (påkledning, spising, toalettsituasjon, bade/dusje etc.).

Vi har ekspertise på å spesialtilpasse individuelle hjelpemidler; som for eksempel håndskinner/ortoser, grepshjelpemidler, trykkavlastningshjelpemidler, puter og slynger.

Vi gir råd og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere i og utenfor St. Olavs hospital om blant annet hvordan aktiviteter kan utføres enklere og mer energibesparende, og hvordan de kan brukes/utføres forebyggende.

 

Avdelingssjef Elen Stokke

Kontakt

Telefon

Telefonen er betjent mandag til fredag kl 08:30 til 15:00. Ved pasienthenvendelser skal telefon benyttes, ikke send e-post.

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Rehabiliteringsklinikken
Avdeling ergo- og fysioterapeuter
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Det vil være ulike oppmøtesteder for pasienter som er henvist til våre tjenester. Sjekk i ditt innkallingsbrev hva som står. Ring ekspedisjonen om du er i tvil.

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital