En murbygning med grønn dør

Avdeling muskel og skjelett

Vi er en flerfaglig avdeling som samlet yter tjenester både til inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingens seksjoner har tett samarbeid med aktuelle kliniske avdelinger ved helseforetaket, fastleger, nav og andre eksterne samarbeidspartnere. Avdeling muskel og skjelett har som mål å tilby tjenester av høy, faglig kvalitet til rett tid til våre pasientgrupper.

Seksjon fysikalsk medisinsk poliklinikk: 

Fysikalsk medisinsk poliklinikk utreder pasienter med langvarige rygg-, nakke-, og skulderplager, samt har regionalt utredningsansvar for Ehlers-Danlos', hypermobil type. Utredningen kan være tverrfaglig (fysioterapeuter, leger, sosionomer). 
Vi kartlegger
fysiske, psykiske og sosiale faktorer, og f
or pasienter som står i fare for å bli, eller er sykemeldt, tilbys samtidig avklaring av helse og arbeid. Pasientene kan få tilbud om behandling i gruppe eller individuelt. Det er etablert samarbeid med nevrokirurger og ortopeder for å sikre at pasienten får hensiktsmessig utredning og behandling. Vi samarbeid i tillegg tett med NAV og primærhelsetjenesten.

Seksjon rehabilitering Orkdal: 

Hos oss jobber ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og sosionomer. Vi tilbyr vurdering, behandling og rehabilitering av både inneliggende og polikliniske pasienter med behov for spesialisert tilbud innen ortopedi, bløtdelskirurgi, hjertemedisin, lungemedisin, kreft, gynekologi og lymfødem. Tilbudet består av både individuell og gruppebasert behandling, og diagnosespesifikke lærings- og mestringskurs. Aktivitetene gjennomføres i tett samarbeid med brukerrepresentanter, aktuelle klinikker ved helseforetaket og eksterne samarbeidspartnere.

Seksjon sosionom 

Sosionomene tilbyr tjenester til pasienter med behov for sosialfaglig kartlegging, ved alle helseforetakets somatiske klinikker. Vi følger opp inneliggende pasienter og deres pårørende, eventuelt poliklinisk oppfølging etter utskrivelse. Målet med tjenesten er best mulig håndtering av praktiske og personlige problemer som endring av helsetilstand kan føre med seg. Dette gjør vi gjennom: 

  • informasjon om trygderettigheter og sosiale stønader
  • vurdering av behov for tiltak og kontaktformidling med helseapparatet
  • å formidle kontakt med offentlige og private hjelpeinstanser 

Seksjon terapeuter ortopedi og revmatologi:

Seksjonens ergoterapeuter og fysioterapeuter tilbyr vurdering og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter med behov for spesialisert rehabilitering innen ortopedi og revmatologi. Seksjonens ergoterapeuter og fysioterapeuter tilbyr vurdering og behandling av både inneliggende og polikliniske pasienter med behov for spesialisert rehabilitering innen ortopedi og revmatologi.

 

Avdelingssjef Borghild Lomundal

Kontakt

Telefon

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

72 82 23 37
Mandag til fredag 08:00-15:30

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer

72571310
Mandag til fredag kl. 08:00-15:30

Rehabilitering Orkdal

72829160
Mandag til fredag kl.08:00-15:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Det vil være ulike oppmøtesteder for pasienter som er henvist til våre tjenester. Sjekk i ditt innkallingsbrev hva som står. Ring ekspedisjonen om du er i tvil. 

Mange reiser til eller fra sykehuset med offentlig transport. Det er mulig å ta seg frem til de fleste avdelinger ved St. Olavs hospital med buss, og noen steder med tog. Her finner du beskrivelse av transporttilbud og lenker inn dit.

For St. Olavs hospital på Øya gjelder dette:
 

Tog

Nærmeste holdeplass for toget er Marienborg stasjon. Det er kort gangavstand til sykehuset på Øya. Det går også buss mellom Øya og Trondheim Sentralstasjon.
 

Flybuss

Værnesekspressen stopper ved Studentersamfundet på vei til og fra flyplassen. Det er ca 35 km fra Trondheim sentrum og til flyplassen.
 

Bussforbindelser regionalt og lokalt

For de fleste lokale bussene er Studentersamfundet i Elgeseter gate nærmeste holdeplass til sykehuset på Øya. Dette gjelder også regionbussene.

Merk: noen bussruter også går innom St. Olav på Øya. 

Se nettsidene til AtB for flere detaljer om busstilbudet til St. Olavs hospital

Buss

Det er bussholdeplass ca. 200 meter fra hovedinngangen til sykehuset. 
For mer informasjon om rutetider:

Parkeringsplasser

Sykehuset har gratis parkeringsplasser.  Antall p-plasser er begrenset så ved innleggelser bør man vurdere andre transportmuligheter enn privat bil.
 

 

Praktisk informasjon

Revmatismeshuset.
Inngang til resepsjon i sokkelen, vendt mot Pasienthotellet.
 
Resepsjonen er betjent fra kl. 08:00 til 15:30.

Fast Track, etterkontroller proteseoperasjon: 

  • Bevegelsessenteret, 2. etasje, venteareal ved dagkirurgi


Håndrehabilitering, revmatologi, artroskopikontroller, generell ortopedi, hofte/knegruppe: 

  • 1902-bygget, 1. etasje, venteareal i hallen 

Skadepoliklinikken: 

  • 1902-bygget, 1. etasje, venteareal i hallen 

Oppmøtested varierer, se informasjon i ditt innkallingsbrev 

  • 1902, 2. etasje, sosionomkontor  
  • Gastrosenteret, U1, sosionomkontor 
  • Kvinne-Barn-senteret, 4. etasje, sosionomkontor  
  • Nevro Vest, 3. etasje, sosionomkontor 

U1, ekspedisjon. 

Resepsjonen er betjent fra kl. 08.00 - 15.00