Fysisk aktivitet i arbeid og fritid ga motsatt virkning

Oppsummering fra HUNT-studien om sammenhengen mellom fysisk aktivitet i arbeid og uføretrygd

I denne HUNT-studien med 11-års oppfølgingstid ble det funnet en sammenheng mellom fysisk aktivitet i arbeid og uføretrygd. Fysisk aktivitet i fritiden reduserte risikoen for uføretrygding med 20-40%, uavhengig av hvilken type arbeid man hadde.

2017 Occupational and leisure-time physical activity and risk of disability pension.pdf

Sist oppdatert 23.11.2020