Protokoll fra en randomisert studie av ryggpasienter

I perioden desember 2014 til september 2016 ble det i regi av NTNU, og i samarbeid med poliklinikken, gjennomført en randomisert studie for å undersøke effekten av å inkorporere intensiv styrketrening som en del av det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet for pasienter med langvarige ryggsmerter. Prosjektleder var Marius Steiro Fimland.

Bakgrunnen for å gjøre denne studien er at tverrfaglig behandling som inkluderer fysisk aktivitet er anbefalt ved langvarige, uspesifikke ryggsmerter.

Til tross for at fysisk aktivitet anbefales, vet man ikke om det er noen aktivitetsformer som er mer egnet enn andre. Det er likevel en del studier som peker på/ taler for bruken av intensiv styrketrening. I den aktuelle studien ble pasienter ved poliklinikken randomisert til vanlig rehabilitering med en generell fysisk aktivitetskomponent eller til vanlig rehabilitering med en intensiv styrketreningskomponent.
Denne protokollen gir en utvidet beskrivelse av bakgrunnen for og gjennomføringen av studien.

2017 protokoll Resistance training MDR.pdf

Sist oppdatert 18.11.2020